Λειτουργία διοικητικών υπηρεσιών του ΑΠΘ από 29-7-2019 μέχρι 16-8-2019

Ανακοινώνεται η Γραμματεία και η βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγρονόμων Μηχανικών, όπως και  όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, θα παραμείνουν κλειστές στο διάστημα από 29-7-2019 μέχρι και 16-8-2019.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος