Λειτουργία διοικητικών υπηρεσιών από 30-7-2018 μέχρι 17-8-2018

Ανακοινώνεται ότι όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, θα παραμείνουν κλειστές στο διάστημα 30-7-2018 μέχρι και 17-8-2018.

Από τη Γραμματεία