ΚΥΑ παράτασης απαγόρευσης λειτουργίας

Επισυνάπτεται η ΚΥΑ που αφορά την παράταση απαγόρευσης λειτουργίας των ΑΕΙ της χώρας, προς ενημέρωσής σας.