ΕΠΕΙΓΟΝ- Αλλαγή μέρας και ώρας εξέτασης του μαθήματος "Γεωφυσικές και Αρχαιομετρικές Διασκοπήσεις"

Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση του κ. Σ. Σπαταλά, διδάσκοντα του μαθήματος "Γεωφυσικές και Αρχαιομετρικές Διασκοπήσεις", σχετικά με αλλαγή μέρας και ώρας εξέτασης του μαθήματος αυτού, για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017- 2018.