ΕΠΕΙΓΟΝ- Αλλαγή εξέτασης μαθήματος "Σχέδιο " και "Αγγλικά και Τεχνική Ορολογία", για την εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

     Ανακοινώνεται ότι στο Πρόγραμμα Εξετάσεων της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 γίνονται οι εξής αλλαγές:

     Το μάθημα «Σχέδιο» θα εξεταστεί στις 7.2.2018 και ώρα 9:00 για τους φοιτητές με επώνυμα από Α έως Λ και 12:00 για τους φοιτητές με επώνυμα από Μ έως Ω αντί για τις 22.1.2018. Η εξέταση του μαθήματος θα λήξει στις 15:30. Οι αίθουσες εξετάσεων παραμένουν οι ίδιες (305 και 307).

     Το μάθημα «Αγγλικά και Τεχνική Ορολογία» θα εξεταστεί την ημέρα που προγραμματίστηκε, δηλαδή στις 7.2.2018, αλλά στις 15:30 – 17:30 αντί για τις 9:00. Οι αίθουσες εξετάσεων παραμένουν οι ίδιες (302,303,305).

 

Θεσσαλονίκη, 10 Ιανουαρίου 2018

Από τη Γραμματεία του Τμήματος