Εξ' αποστάσεως διδασκαλία μαθήματος "Τεχνική Υδρολογία"

Παρακάτω θα βρείτε ανακοίνωση του διδάσκοντα, κ. Αθανασίου Λουκά, που αφορά εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος "Τεχνική Υδρολογία":

 

Αγαπητοί φοιτητές,

Κάτω από τις συνθήκες περιορισμού και για να μη χαθεί το εξάμηνο,  θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την εξ' αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος "Τεχνική Υδρολογία".  Θα χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή πλατφόρμα του Π.Θ. στην οποία βρίσκεται το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του αντίστοιχου μαθήματος που έχω αναπτύξει ως ανοικτό ψηφιακό μάθημα (Α+) (http://archive.eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXC160/). 
Στην πλατφόρμα αυτή για κάθε θεματική ενότητα υπάρχουν video διαλέξεων, διαφάνειες διαλέξεων και διαφάνειες λυμένων ασκήσεων.

Κάθε εβδομάδα θα σας δίνουμε οδηγίες για ποια θεματική ενότητα θα πρέπει να παρακολουθήσετε και να διαβάσετε (θεωρία και ασκήσεις).  Αν δεν έχετε πάρει ένα από τα προτεινόμενα βιβλία Υδρολογίας, μπορείτε να διαβάσετε από τα ψηφιακά βιβλία:

Α) Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τεχνική Υδρολογία, Εκδοση 3, 418 pages, doi:10.13140/RG.2.1.4856.0888, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από: https://www.itia.ntua.gr/el/docinfo/115/ ή από αποθετήριο Κάλλιπος: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5888

Β) Δ. Κουτσογιάννης, Στατιστική Υδρολογία, Εκδοση 4, 312 pages, doi:10.13140/RG.2.1.5118.2325, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1997, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από: https://www.itia.ntua.gr/el/docinfo/122/ ή από αποθετήριο Κάλλιπος: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5889 .

Η επικοινωνία μας μαζί σας, θα γίνεται μέσω του εργαλείου μαζικής αποστολής e-mail του συστήματος SIS του ΑΠΘ (απαιτείται η χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού e-mail).  Θα μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις είτε για τη θεωρία είτε για τις ασκήσεις μέσω του e-mail, το οποίο θα στέλνεται σε εμένα (agloukas@topo.auth.gr ) και στον Δρ. Γ. Παπαευαγγέλου (geopapaevan@topo.auth.gr ).  Αν υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία μας τότε θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Skype for Business ώστε να έχουμε συγχρονισμένη επικοινωνία. 

Για την εβδομάδα που διανύουμε και την επόμενη (23-27/3/2020), θα πρέπει να παρακολουθήσετε και να διαβάσετε, τις θεματικές ενότητες:

1. Στοιχεία Μετεωρολογίας - Υετόπτωση     
2. Στατιστική και πιθανοτική ανάλυση υδρομετεωρολογικών μεταβλητών

Ο Διδάσκων του μαθήματος
Αναπλ. Καθ. Α. Λουκάς