Εξέταση του μαθήματος Γεωφυσικές και Αρχαιομετρικές Διασκοπήσεις

H εξ' αναβολής εξέταση του μαθήματος Γεωφυσικές και Αρχαιομετρικές Διασκοπήσεις θα πραγματοποιηθεί στις 17/9/2019 και ώρα 17:00.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος