Ενημερωτικές παρουσίασεις του ΤΑΤΜ & του γραφείου ΠΑ ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Νοεμβρίου 2021-Ιανουαρίου 2022

Αναρτήθηκαν οι ενημερωτικές παρουσίασεις του ΤΑΤΜ και του γραφείου ΠΑ ΑΠΘ (σε pdf) που έγιναν στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Νοεμβρίου 2021 - Ιανουαρίου 2022.

https://www.topo.auth.gr/sites/default/files/introWINTER_2021-2022_0.pdf

https://www.topo.auth.gr/sites/default/files/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82_%CE%91%CE%A4%CE%9C_2021_2022-2_0.pdf