ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σνημμένη θα βρείτε ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ -10οΕξάμηνο Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Συνημμένα Αρχεία: