Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Τρίτη 21/09/2021 μέσω zoom και και ώρα 11:30 π.μ.