Ενημέρωση για καταχώριση των εαρινών μαθημάτων (κόντρα εξεταστική)

Λόγω εκτάκτων αλλαγών στο ηλεκτρονικό σύστημα γραμματείας, η καταχώριση των εαρινών μαθημάτων (κόντρα εξεταστική), θα καθυστερήσει κάποιες μέρες.