Εκ νέου δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται ότι ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης αριθμ. 3/6-11-2018, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε είκοσι (20) μαθήματα (μαζί με το Φυσικό Περιβάλλον των Μετρήσεων), να δηλώσουν τον Τομέα της επιλογής τους.

Καλούνται οι φοιτητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να υποβάλουν εκ νέου δήλωση μαθημάτων, να προσέλθουν στη Γραμματεία μέχρι και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018.

 

                                                                            Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου 2018

                                                                               Από τη Γραμματεία του Τμήματος