Εκ νέου ανάθεση προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται ότι ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος αριθμ. 3/6.11.2018, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε σαράντα (40) μαθήματα (μαζί με το Φυσικό Περιβάλλον των Μετρήσεων), να υποβάλλουν αίτηση ανάθεσης διπλωματικής εργασίας.

Καλούνται οι φοιτητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για ανάθεση διπλωματικής εργασίας, να προσέλθουν στη Γραμματεία μέχρι και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018.

Επισυνάπτεται το σχετικό υπόδειγμα και ο εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης και εξέτασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

 

                                                                            Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου 2018

                                                                               Από τη Γραμματεία του Τμήματος