ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Σας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ στην

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

του Τμήματος

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

που θα γίνει την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, στις 10.00π.μ. στο Αμφιθέατρο του κτιρίου του Τμήματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΟΥΜΗΣ»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Τμήματος καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Τοκμακίδης και οι Διευθυντές των Τομέων, θα ενημερώσουν τους πρωτοετείς φοιτητές και τις πρωτοετείς φοιτήτριες για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

Θεσσαλονίκη, 7 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Τοκμακίδης

καθηγητής ΑΠΘ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

10.00π.μ.: Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Τοκμακίδη - Παρουσίαση της Δομής του Τμήματος
10.20π.μ.: Χαιρετισμός του Διευθυντή του τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, καθηγητή κ. Χριστόφορου Κωτσάκη. Παρουσίαση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αντικειμένων του τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας.
10.40π.μ.: Χαιρετισμός της Διευθύντριας του τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας καθηγήτριας κ. Χρυσούλας Μπούτουρα. Παρουσίαση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αντικειμένων του τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας.
11.00π.μ.: Χαιρετισμός του Διευθυντή του τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων αναπληρωτή καθηγητή κ. Αθανασίου Λουκά. Παρουσίαση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αντικειμένων του τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

 

Στις 18.2.2020 η διδασκαλία του μαθήματος "Μαθηματικά" (9.00π.μ.-12.00μ.) αναβάλλεται