Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: "Μηχανικοί & Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση & Δεξιότητες"

Συνημμένα θα βρείτε πρόσκληση-πρόγραμμα για την Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: "Μηχανικοί & Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση & Δεξιότητες"

Συνημμένα Αρχεία: