Εισαγόμενοι με την κατηγορία αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021

Για τους εισαγόμενους στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την κατηγορία των αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021:

  • Ορίζεται η προθεσμία εγγραφής από 23 μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2020.
  • η εγγραφή των επιτυχόντων αυτής της κατηγορίας, εντός της ορισθείσας από το ΥΠΑΙΘ προθεσμίας, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας http://register.auth.gr
  • σύμφωνα με την από 17/11/2020 ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ, λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία των εγγραφών θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση