Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών Απόφοιτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20

Σας κοινοποιούμε τις οδηγίες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ σχετικά με τις Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών Απόφοιτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Τμήματος Σπουδών (http://dps.auth.gr/el/node/3252) υπενθυμίζουμε ότι οι επιτυχόντες 2019 της κατηγορίας ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα το περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στις γραμματείες με την αίτηση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 23/9 έως 30/9/2019.

Ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία των επιτυχόντων αυτής της κατηγορίας που παραλάβαμε από το ΥΠαιΘ δεν διαθέτουν αριθμό κινητού τηλεφώνου ούτε email και άρα δεν είναι δυνατόν να ενημερωθούν μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr.

 Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώρηση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας και την εκτύπωση της αίτησης θα ανοίξει στις 23/9 στις 10:30 π.μ. και θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τους φοιτητές.

 Διευκρινίζουμε ότι:

  1. H ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων στο περιβάλλον register.auth.gr είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για τους επιτυχόντες του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Για την κατηγορία αυτή ΔΕΝ επιτρέπεται απευθείας καταχώρηση στοιχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας από εσάς.
  2. Φοιτητής που έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση στοιχείων του στο σύστημα register.auth.gr εμφανίζεται στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας σε κατάσταση προεγγραφής. Η οριστικοποίηση της προεγγραφής γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο του Υπουργείου.
  3. Εισαχθέντες του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ΔΕΝ θα καταχωρήσουν στοιχεία στο σύστημα register.auth.gr και θα προσέλθουν απευθείας στις Γραμματείες για εγγραφή. Για την καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων των εγγραφέντων παρακαλούμε να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα http://it.auth.gr/el/regstudent.

 

Σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ:

http://www.dps.auth.gr/el/node/3252

Συνημμένη θα βρείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.152/146360/Α5/20.9.2019 Υ.Α. σχετικά με τις εγγραφές.