Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών-Διαγραφές-Μετεγγραφές

 

Χαιρετισμός Προέδρου ΤΑΤΜ

# Βήμα Ημερομηνίες Ηλεκτρονική Διεύθυνση Περισσότερες πληροφορίες
1 Αιτήσεις εισδοχής πρωτοετών φοιτητών ΑΠΘ στις Εστίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

έναρξη αιτήσεων: 29-08-2020

(μπορεί να προηγηθεί της εγγραφής στο Τμήμα)

 

Ανακοίνωση Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ

2 Εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Τρίτη 22 έως και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Ανακοίνωση Υπουργείου

 

Ανακοίνωση Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ

* Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020  

Ανακοίνωση Υπουργείου #1

Ανακοίνωση Υπουργείου #2

Εγκύκλιος  εγγραφών

Ανακοίνωση Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ

*

Εγγραφές των εισαγομένων  με την κατηγορία υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

15-10-2020 μέχρι και 22-10-2020  

Ανακοίνωση Υπουργείου

Ανακοίνωση Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ

3 Καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ

Περίοδος ηλεκτρονικών εγγραφών:

8-15/10/2020

(άνοιγμα πλατφόρμας ΑΠΘ μετά τις 12.00 στις 8/10)

 

http://register.auth.gr

Προσοχή στην καταχώρηση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου.

Βίντεο για τις ψηφιακές υπηρεσίες ΑΠΘ

Ανακοίνωση Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ

4

Ολοκλήρωση διαδικασίας εγγραφής και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στη Γραμματεία του Τμήματος με αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Διαδικασία ταυτοποίησης:

8-15/10/2020

 

1ος Τρόπος
Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email  της Γραμματείας (info@topo.auth.gr) των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip).
Συστήνεται, χωρίς να είναι δεσμευτικό, η αποστολή να γίνει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει ο φοιτητής στις πανελλαδικές και μας έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο. Στο θέμα του Μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο Αστ. ταυτότητας και των δύο όψεων
  •  Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου Αστ. Ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
  • Το pdf της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/ )
  • Υπεύθυνη δήλωση από το GOV.gr  ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ότι τα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή.

2ος Τρόπος
Έντυπη υποβολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Επειδή πολλοί φοιτητές ενδέχεται να μην έχουν κωδικούς taxisnet και λογαριασμούς τραπεζών που είναι απαραίτητοι για να εκδώσουν την Υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV.gr, θα μπορούν να σταλούν τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, μετά την καταχώρηση των στοιχείων στο register.auth. Σε αυτή την περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV.gr αντικαθίσταται με ΥΔ θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μένουν όπως και στην περίπτωση Α. Στον φάκελο αποστολής θα πρέπει να υπάρχει και πάλι η ένδειξη «Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>».

3ος Τρόπος
Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος με ραντεβού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι φοιτητές θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στις Γραμματείες, με προγραμματισμένα ραντεβού κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος, αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία.

Αναμένεται η σχετική εγκύγκλιος του Υπουργείου για λεπτομέρειες και διευκρινήσεις.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΚΑ

 

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για την εγγραφή

 

Γραμματεία του Τμήματος (κτήριο Εδρών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, κτήριο 18 στο χάρτη του ΑΠΘ).

 

Οδηγίες για να φτάσετε στο κτήριο.

 

Χάρτης με τις Αίθουσες Διδασκαλίας και τα γραφεία Καθηγητών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

 

Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη χρήση μάσκας και εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

5

Δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού

(με τη χρήση του οποίου είναι δυνατή η έκδοση κάρτας σίτισης, ακαδημαϊκής ταυτότητας, πρόσβασης σε Online βιβλιοθήκες και πολλαπλές ακαδημαϊκές υπηρεσίες).

Μετα την ολοκλήρωση του προηγούμενου βήματος και την παραλαβή και έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παραλαβή των δικαιολογητικών και ότι ο έλεγχος τους θα γίνεται με σειρά  προτεραιότητας.

https://it.auth.gr/el/account/univID

 

6

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

05/10/2020  

Πρόγραμμα Μαθημάτων (νέα έκδοση)

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Elearning

Χάρτης με τις Αίθουσες Διδασκαλίας και τα γραφεία Καθηγητών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Oδηγίες για τη λειτουργία του ΑΠΘ για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού

Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη χρήση μάσκας και εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

7 Δηλώσεις μαθημάτων

Λόγω καθυστερήσεων αποστολής καταστάσεων πρωτοετών φοιτητών από το Υπουργείο και μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών εγγραφών όλων των πρωτοετών φοιτητών, οι δηλώσεις μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές, θα γίνουν από τη Γραμματεία.

Όσοι πρωτοετείς φοιτητές πρόλαβαν και έκαναν τη δήλωσή τους, να ελέγξουν την ορθότητά της, μετά τις 21 Οκτωβρίου 2020.

https://sis.auth.gr/

Ανακοίνωση υποβολής δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

8 Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, στις 12.00π.μ.

Εκδήλωση εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου:

https://authgr.zoom.us/j/92362991981

Πρόσκληση Εκδήλωσης
9

Διανομή συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 ως Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020 https://eudoxus.gr/StudentEntryCheck

Ανακοίνωση Ευδόξου

Ανακοίνωση Γραμματείας

Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου

* Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Μετά τη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/

Συχνές Ερωτήσεις
* Έκδοση Πιστοποιητικών Σπουδών Μετά τη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού https://sis.auth.gr/

Η είσοδος στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας γίνεται με χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού ΑΠΘ.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται σε φοιτητές είναι:

-να βλέπουν τα μαθήματα και τους βαθμούς τους

-να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων τους

-να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών

 

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις:

Ε: Είμαι εγγεγραμμένος-η σε Τμήμα/ Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θέλω να εγγραφώ σε νέο Τμήμα/ Σχολή που έχω πετύχει, τί ενέργειες πρέπει να κάνω;

Α: Εάν έχετε υποβάλει αίτηση διαγραφής στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία επιπλέον ενέργεια. Τα απαραίτητα για τη διαγραφή δικαιολογητικά θα διακινηθούν υπηρεσιακά, για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο νέο Τμήμα/ Σχολή επιτυχίας.

 

Ε: Δεν έχω ολοκληρώσει την εγγραφή μου, μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα που ξεκινούν στις 5/10;

Α: Ναι μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα κανονικά.

 

Ε: Δεν έχω λάβει το SMS για τη δημιουργία Ιδρυματικού Λογαριασμού, παρόλο που έχω ενημερωθεί από τη Γραμματεία ότι έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή μου, τι πρέπει να κάνω;

Α: Μπορείτε να πάτε στη σελίδα: https://register.auth.gr/account/ και στην επιλογή: "Αν δεν έχεις λάβει το μήνυμα SMS, μπορείς να ζητήσεις την αποστολή του." για να σας σταλεί εκ νέου. Αν δεν λάβετε και πάλι το SMS, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για το έλεγχο του αριθμού κινητού που έχετε καταχωρήσει στην αίτησή σας.

 

Ε: Κατά την συμπλήρωση των στοιχείων στο http://register.auth.gr μου βγάζει σφάλμα στα στοιχεία "τάδε", τι κάνω λάθος;

Α: Για τυχόν δυσκολίες σχετικά με την είσοδο στο http://register.auth.gr και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων, μπορείτε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) στο τηλ: 2310999000 ή στο email: support@auth.gr ή, εάν δεν διαθέτετε υπολογιστή/πρόσβαση στο διαδίκτυο, στη  νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ, στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ.

 

Δείτε και:

Οδηγός Επιβίωσης ΑΠΘ

Πληροφορίες για τη διαδικασία μετεγγραφών στη σελίδα:

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020-2021

Για τις μετεγγραφές φέτος ισχύουν τα οριζόμενα στο:

  • Άρθρο 72 του ΦΕΚ τ. A 111/12.06.2020 που μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • ΦΕΚ τ. Β 4617/20.10.2020 που μπορείτε να βρείτε εδώ.