Δυνατότητα δήλωσης και εαρινών μαθημάτων στο χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 (κόντρα εξεταστική)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1 του νόμου 4452/2017 και την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αρ. 3/6-11-2018, καλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται στο 11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου, τα οποία τα έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα εξάμηνα, να υποβάλλουν σχετική δήλωση.

Οι δηλώσεις μπορούν να γίνονται είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε να αποστέλλονται μέσω e- mail στο info@topo.auth.gr., από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, τα μαθήματα αυτά να έχουν δηλωθεί έστω και μια φορά σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 12-11-2018 μέχρι και την Παρασκευή 16-11-2018.

                                                                                     Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2018

                                                                                       Από τη Γραμματεία του Τμήματος