Δράση ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.

Συνημμένη θα βρείτε ανακοίνωση σχετικά με τη δράση του ΚΕΣΥΨΥ.

Παρακάτω θα βρείτε και τον σχετικό σύνδεσμο:

http://kesypsy.web.auth.gr/el/node/102

Συνημμένα Αρχεία: