Διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του ΠΠΣ του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα ξεκινήσουν από τις 17/06/2020 σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 9/19.05.2020. Αναλυτικό πρόγραμμα και λεπτομέρειες του τρόπου διεξαγωγής θα αναρτηθούν προσεχώς.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος