Διεξαγωγή εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου αρ. 3030/29-7-2020, οι εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020, θα γίνουν εξ αποστάσεως.

Περισσότερες πληροφορίες και το Πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020, θα ανακοινωθούν μετά τις 20 Αυγούστου 2020 στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Θεσσαλονίκη, 31.7.2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος