Διανομή συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ)

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που συνεχίζουν να υπάρχουν στη χώρα λόγω της πανδημίας COVID-19, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. θα γίνει μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών και για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.