Δηλώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Σε συνέχεια της ειδοποίησης σας από Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ για την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης εγγραφής  στο εαρινό εξάμηνο, σας υπενθυμίζουμε ότι είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης ως τις 12/3/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο είναι ξεχωριστή διαδικασία (υποχρεωτική), από τη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου.