Δήλωση μαθημάτων πρωτοετών φοιτητών από τη Γραμματεία

Σας ανακοινώνουμε ότι, λόγω καθυστερήσεων αποστολής καταστάσεων πρωτοετών φοιτητών από το Υπουργείο και μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών εγγραφών όλων των πρωτοετών φοιτητών, οι δηλώσεις μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές, θα γίνουν από τη Γραμματεία.

Όσοι πρωτοετείς φοιτητές πρόλαβαν και έκαναν τη δήλωσή τους, να ελέγξουν την ορθότητά της, μετά τις 21 Οκτωβρίου 2020.

Από τη Γραμματεία