Δήλωση μαθήματος "Ασκήσεις Υπαίθρου" για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Λόγω του ότι το μάθημα "Ασκήσεις Υπαίθρου" δεν πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, σας διευκρινίζουμε ότι όσοι φοιτητές το είχαν δηλώσει στο εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δε χρειάζεται να το ξαναδηλώσουν για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Από τη Γραμματεία