Απόκτηση Πιστοποιητικών ορκωμοσίας λόγω κατάληψης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που αφορά την ορκωμοσία, σας ενημερώνουμε ότι η κατάληψη της Πολυτεχνικής Σχολής συνεχίζεται και η παραλαβή των πρωτότυπων πιστοποιητικών ορκωμοσίας είναι αδύνατη.
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής πιστοποιητικών, ψηφιακά υπογεγραμμένων, οποιοδήποτε πιστοποιητικό επιθυμείτε (εκτός του παραρτήματος διπλώματος), πληρώνοντας έξι (6) ευρώ για κάθε αντίγραφο.
Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτής της επιλογής σας, μπορείτε να κάνετε είσοδο στο https://sis.auth.gr/ με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και να αιτηθείτε το πιστοποιητικό που επιθυμείτε.

Από τη Γραμματεία