Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση απασχόλησης προπτυχιακού φοιτητή με αντικείμενο την υποστήριξη της νησίδας υπολογιστών Topolab

Συνημμένα θα βρείτε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση απασχόλησης προπτυχιακού φοιτητή με αντικείμενο την υποστήριξη της νησίδας υπολογιστών Topolab και του Τμήματος.-