ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ περιόδου Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα παρουσίασης διπλωματικών εργασιών Προπτυχιακού Προγράμματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, περιόδου Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-21.