Ανακοίνωση Υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο ADA του Αζερμπαϊτζάν

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 3908/Ζ1/10.1.2018 σχετικά με το το πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Διπλωματική Ακαδημίας του Αζερμπαϊτζάν (Μπακού) για αλλοδαπούς/-ές υπηκόους που φοιτούν  στα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της (στην αγγλική γλώσσα), σε οποιαδήποτε από τις Σχολές της (Δημοσίων & Διεθνών Θεμάτων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκπαίδευσης, Τεχνολογιών & Μηχανικής Πληροφορικής).
 
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών http://dps.auth.gr/el/node/2812 έχει αναρτηθεί αναλυτικότερη ανακοίνωση.

 

Συνημμένα Αρχεία: