Ανακοίνωση Υποτροφίας Chevening στην Ελλάδα από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση και τη Βρετανική Κυβέρνηση.

Σας ενημερώσουμε ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση και η Βρετανική Κυβέρνηση προσφέρουν μία υποτροφία Chevening στην Ελλάδα.

Η υποτροφία προσφέρει πλήρη χρηματοδότηση για ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, της Δημόσιας Διοίκησης, της Διεθνούς Ανάπτυξης και των Πολιτικών Επιστημών σε ένα πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.