Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 464/26.4.2018 τ. Γ΄ δημοσιεύτηκε  η προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του  Καθηγητή α΄ βαθμίδας, στον τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο

"Μελέτη των δυνατοτήτων μετασχηματισμού του φυσικού χώρου μέσω υδραυλικών έργων στη βάση πληροφοριακής υποδομής και με έμφαση στην κορεσμένη
και ακόρεστη ροή με πειραματικές μεθόδους και μεθόδους προσομοίωσης»

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό θέσης APP5962

Η προθεσμία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 9 Ιουλίου 2018.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 2310 995991 και 2310 995823

Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2018

Από τη Γραμματεία του Τμήματος