Ανακοίνωση για το Μάθημα "Γερμανικά και Τεχνική Ορολογία"

ΓΕΡΜΑΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΧΕ 2019- 2020

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16.30- 18.45 , Αίθουσα. 104, πτέρυγα Αρχιτεκτόνων

 

Η ειδ.

Π.Ποποτη