Ανακοίνωση για τα μαθήματα "Φυσική Ι " και "Φυσική ΙΙ"

Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές θέλουν να συζητήσουν για το γραπτό τους στη Φυσική Ι και ΙΙ να το δηλώσουν στο email του διδάσκοντα, costapan@topo.auth.gr μέχρι την Κυριακή το βράδυ για να οριστούν ανά ομάδες διαδικτυακές συναντήσεις στο Zoom.
Επειδή πρέπει να βγει πρόγραμμα συναντήσεων δε θα γίνουν δεκτοί φοιτητές που δεν δήλωσαν εγκαίρως πρόθεση συμμετοχής.