Αίτηση ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών και των προπτυχιακών φοιτητριών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών για την ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους (ή ενδέχεται να τις ολοκληρώσουν μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020-21), σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος για τη λήψη του διπλώματος τους, παρακαλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ορκωμοσίας από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, στο e- mail της Γραμματείας, info@topo.auth.gr, από την Τετάρτη 22-9-2021 έως την Παρασκευή, 1-10-2021.

Η διαδικασία της ορκωμοσίας κινείται για να ολοκληρωθεί η απονομή των τίτλων, ανεξάρτητα από το αν θα πραγματοποιηθεί τελετή ή όχι.

Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση και παρακαλείσθε να συμπληρώσετε όλα τα πεδία με μικρά γράμματα (παύλα όπου δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι). Επίσης, τα στοιχεία που ζητούνται στα Αγγλικά, να συμπληρωθούν σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα.

Οι παρουσιάσεις των Διπλωματικών Εργασιών θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημερομηνίες:

- Τομέας ΓΤΟ στη 1 Νοεμβρίου 2021

- Τομέας ΚΦΧ στις 3 Νοεμβρίου 2021

- Τομέας ΣΥΕ στις 4 Νοεμβρίου 2021

Το αναλυτικό πρόγραμμα παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών και οι οδηγίες, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, σε επόμενη ανακοίνωση.

                                                                                          Θεσσαλονίκη, 21-9-2021

                          Από τη Γραμματεία του Τμήματος