Αίτηση ανάθεσης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώθηκαν από τους τομείς, οι θεματικές περιοχές εκπόνησης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση.

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 10-10-2019 έως 21-10-2019, να υποβάλλουν αίτηση ανάθεσης διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Επισυνάπτεται ο εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης και εξέτασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Από τη Γραμματεία