Έκδοση Μεμβρανών Αποφοίτων Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος έχει παραλάβει τις μεμβράνες:

Προπτυχιακών φοιτητών με ΑΕΜ:

5504, 5361, 5135, 5419, 5132, 4507, 5332, 4511, 5434, 5479, 5506, 5491, 5074, 5377, 5249, 5311, 5378, 4314, 5272, 5117, 5274, 5352, 5638, 4495, 5503, 4434, 5178, 5095, 5401, 4445, 5410, 5432, 5557, 5477, 5325, 5244

Μεταπτυχιακών φοιτητών με αρχικά:

Σ.Β. (Γεωπληροφορική)

Α.Φ. (Γεωπληροφορική)

Α-Μ.Σ. (Γεωπληροφορική)

Κ.Μ. (Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου)

Ο.Τ. (Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων)

Ι.Α. (Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων)

Είναι δυνατή η παραλαβή τους από τους αποφοίτους ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση (επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή εξουσιοδότηση από gov.gr), από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι μεμβράνες μπορούν να αποσταλούν μόνο με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (θα πρέπει να έχετε παραδώσει στην εταιρία εξουσιοδότηση και κύλινδρο για την ασφαλή μεταφορά του εγγράφου).