«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

 

Στα πλαίσια του μαθήματος «Μεθοδολογία, έρευνα και συγγραφή επιστημονικών εργασιών», διεξάγεται στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών το εργαστήριο του μαθήματος καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Στόχος του εργαστηρίου  είναι:

Η Εκμάθηση του καταλόγου της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ

Η Εκμάθηση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης

Η Διατύπωση και ορισμός της πληροφοριακής ανάγκης

Η Οργάνωση, Εντοπισμός, Αξιολόγηση και Χρήση των πληροφοριών

Η Διακίνηση και ηθική χρήση των πληροφοριών (Λογοκλοπή – Πνευματικά δικαιώματα).

Η εκμάθηση μεθόδων δημιουργίας βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών.

Η δομή της εργασίας.

 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία, να παρακολουθήσουν το εργαστήριο.

 

Ημέρες και ώρες εργαστηρίου: Πέμπτη – Παρασκευή 12.00 – 15.00

Έναρξη: 20 – 02 - 2020