Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών · ΑΠΘ Πανεπιστημιούπολη · Πολυτεχνική Σχολή· Κτίριο Τοπογράφων · συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής · ΤΚ 541 24 · Θεσσαλονίκη

δείτε έδω χάρτες τις Πανεπιστημιούπολης και των εγκαταστάσεων του ΤΑΤΜ

Γραμματεία ΤΑΤΜ : Κεντρικό Kτίριο Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής (κτίριο εδρών) - 1ος όροφος 

Ώρες υποδοχής φοιτητών καθημερινά 11.30π.μ. - 13.00μ.μ.

τηλ. +30 2310 99 5401, 99 5403 · email γραμματείας: info@topo.auth.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας: Ε.Μέγκα-Γκόλφου · τηλ. +30 2310 99 5991 · emegka@topo.auth.gr

Βιβλιοθήκη: Πτέρυγα Τοπογράφων · 1ος όροφος

Ώρες εξυπηρέτησης: καθημερινά 10.00π.μ. - 14.00μ.μ.

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης ΤΑΤΜ:  κα.Ε.Τσεβά · τηλ. +30 2310 99 4377 · tseva@auth.gr

Αίθουσες διδασκαλίας - εργαστήρια:  Πτέρυγα κτιρίου Τοπογράφων Γ΄ όροφος

Νησίδα Η/Υ Topolab: Πτέρυγα κτιρίου Τοπογράφων · Γ΄ όροφος 

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών: καθημερινά 09.30π.μ. - 14.30μ.μ. τηλ. +30 2310 99 5830 · http://topolab.web.auth.gr

Γραφεία διδασκόντων: κτίριο Τοπογράφων · Όροφοι Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄

Γραφείο Προέδρου: καθ. Δ.Τσούλη: Ε' όροφος κτίριο Τοπογράφων · τηλ. 2310996151 · tsoulis@topo.auth.gr