Αίθουσες

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών διαθέτει έξι αίθουσες διδασκαλίας που βρίσκονται στον 3ο όροφο της Πτέρυγας Τοπογράφων.

Στο TATM ανήκει και η επέκταση της Πτέρυγας Τοπογράφων που περιλαμβάνει τις αίθουσες 301, 302, 303,304, 305, 307.

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με μαυροπίνακες, ηλεκτρικές οθόνες προβολής και ασύρματη προσβαση στο δίκτυο eduroam