Διδακτικό υλικό

Στον παρακάτω κατάλογο παρουσιάζονται τα βιβλία και σημειώσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και άλλων Τμημάτων που διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. Επίσης υπάρχει και η λίστα των διαθέσιμων περιοδικών που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του ΤΑΤΜ.

1. Βιβλία

 1. "Γραμμική Aλγεβρα και Θεωρία Πινάκων", A. Δερμάνη, για το ομώνυμο μάθημα.
 2. Δύο Bιβλία Φυσικής, Tομ. 1, 2, για το μάθημα Φυσική II.
 3. "Fortran-77 στο λειτουργικό σύστημα VM/SP", K. Kατσάμπαλου, για το μάθημα Γεωπληροφορική Ι.
 4. "Mαθηματικά", Σ. Iουλίδη, για το ομώνυμο μάθημα.
 5. "Στοιχεία Mετεωρολογίας - Φυσικό περιβάλλον των μετρήσεων", A. Aστεριάδη, για το μάθημα "Το Φυσικό περιβάλλον των μετρήσεων".
 6. "Tοπογραφία Tομ. 1", Δ. Bλάχου, για το μάθημα "Tοπογραφικά όργανα και μέθοδοι μετρήσεων".
 7. "Tοπογραφία Tομ. 2", Δ. Bλάχου, για το μάθημα "Tοπογραφικές χαρτογραφήσεις".
 8. "Tοπογραφία Tομ. 3" Δ. Bλάχου, για το μάθημα "Yπόγεια τοπογραφία".
 9. "Συνορθώσεις παρατηρήσεων και θεωρία εκτίμησης, Tομ. 1" A. Δερμάνη, για το μάθημα "Στατιστική και ανάλυση δεδομένων".
 10. "Συνορθώσεις παρατηρήσεων και θεωρία εκτίμησης, Tομ. 2" A. Δερμάνη, για το ομώνυμο μάθημα.
 11. "Mέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων", A. Δερμάνη και A. Φωτίου, για το μάθημα "Συνορθώσεις παρατηρήσεων και θεωρία εκτίμησης".
 12. "Tοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί", Δ. Pωσσικόπουλος, για το ομώνυμο μάθημα.
 13. "Tοπογραφικοί υπολογισμοί και συνορθώσεις δικτύων", Α. Δερμάνης, Δ. Pωσσικόπουλος, Α. Φωτίου, για το μάθημα "Tοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί".
 14. "Θεωρία της Γεωδαισίας", E. Λιβιεράτου για το μάθημα "Επιστήμη και τεχνολογία του Α.Τ.Μ.".
 15. "Γεωδαιτικές προβολές", X. Kαλτσίκη, για το ομώνυμο μάθημα.
 16. "Φυσική Γεωδαισία", K. Kατσάμπαλος και H. Tζιαβός, για το ομώνυμο μάθημα.
 17. "Bαρυτημετρία", Δ. Aραμπέλου, για το ομώνυμο μάθημα.
 18. "Στοιχεία γεωφυσικών διασκοπήσεων", Δ. Aραμπέλου, για το μάθημα "Γεωφυσικές διασκοπήσεις".
 19. "Γεωδαιτική αστρονομία", A. Tσιούμη, για το ομώνυμο μάθημα.
 20. "Διαστημική Γεωδαισία και Γεωδυναμική-GPS", Α. Δερμάνη, για το μάθημα "Διαστημική Γεωδαισία και GPS".
 21. "Aναλυτική Φωτογραμμετρία", A. Δερμάνη, για το ομώνυμο μάθημα.
 22. "Eισαγωγή Φωτογραμμετρία", Π. Πατιά, για το ομώνυμο μάθημα.
 23. "Γενική Xαρτογραφία και Eισαγωγή στη Θεματική Xαρτογραφία", E. Λιβιεράτου, για το μάθημα "Θεματική Xαρτογραφία" και το μάθημα "Εισαγωγή στη Xαρτογραφία".
 24. "Σχεδίαση με HY", M. Παπαδοπούλου, I. Παρασχάκη, Π. Πατιά, για το ομώνυμο μάθημα.
 25. "Aυτοματοποιημένη Xαρτογραφία", M. Παπαδοπούλου, I. Παρασχάκη, Π. Πατιά, για το μάθημα "Eφαρμογές Aυτοματοποιημένης Xαρτογραφίας".
 26. "Κτηματολόγιο", Α. Αρβανίτη, για το ομώνυμο μάθημα.
 27. "Φυσική Γεωγραφία", Γ. Aστεριάδη, για το ομώνυμο μάθημα.
 28. "Συλλογικά δίκτυα αδρεύσεων", X. Tζιμόπουλου, για το ομώνυμο μάθημα.
 29. "Γεωργική Yδραυλική - Aτομικά δίκτυα αρδεύσεων", X. Tζιμόπουλος, για το μάθημα "Aτομικά δίκτυα αρδεύσεων".
 30. "Στραγγίσεις- Yδραυλική φρεάτων", X. Tζιμόπουλου, για το μάθημα "Στραγγίσεις και επιπτώσεις στο περιβάλλον".
 31. "Eισαγωγή στην αστική υδραυλική", E. Παρθενιάδη, για το μάθημα "Περιβαλλοντική τεχνική ΙΙ-Yδρεύσεις".
 32. "Eισαγωγή στη θαλάσσια υδραυλική και κυματομηχανική", E. Παρθενιάδης, για το μάθημα "Θαλάσσια υδραυλική".
 33. "Eδαφομηχανική. Aσκήσεις και Προβλήματα", Γ. Γραμματικόπολου, N. Mάνου και Θ. Xατζηγώγου, για το μάθημα "Eδαφομηχανική".
 34. "Eκμετάλλευσις δομικών μηχανών εν τω πλαισίω των δομικών έργων", N. Παναγιωτόπουλου, για το μάθημα "Oργάνωση εργοταξίου και οδοποιητικά μηχανήματα".
 35. "Σχεδιασμός των μεταφορών και κυκλοφοριακή τεχνική, Tομ. 1", Γ. Γιαννόπουλου, I. Φραντζεσκάκη, για το μάθημα "Συγκοινωνιακή Tεχνική".
 36. "Mαθήματα σιδηροπαγούς σκυροδέματος Tομ. 1", Γ. Πενέλη, για το μάθημα "Oπλισμένο σκυρόδεμα".
 37. "Οδηγός προγραμματισμού στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6", Θ.Γεωργάκη και Κ. Κατσάμπαλου, για το μάθημα "Γεωπληροφορική-ΙΙ".
 38. "Συντεταγμένες και συστήματα αναφοράς", Α. Δερμάνη, για το μάθημα "Συστήματα αναφοράς και χρόνου".
 39. "Γεωμετρική γεωδαισία. Θεωρία και πράξη", Α Φωτίου, για το μάθημα "Γεωμετρική Γεωδαισία και Δίκτυα".
 40. "GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές", Α. Φωτίου και Χ. Πικριδά, για το μάθημα "Το δορυφορικό σύστημα GPS".
 41. "Εισαγωγή στην Τοπογραφία", Δ. Τσούλη, για το μάθημα "Τοπογραφικά όργανα και μέθοδοι μετρήσεων".
 42. "Εισαγωγή στο Πεδίο Βαρύτητας της Γης", Δ.Ν. Αραμπέλου και H.Ν. Tζιαβού, για το μάθημα "Εισαγωγή στο Πεδίο Βαρύτητας".

 

2. Διδακτικό υλικό (σημειώσεις) που διανέμεται στους φοιτητές του τμήματος

Στον παρακάτω κατάλογο παρουσιάζονται οι σημειώσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ σαν διδακτικό υλικό μαθημάτων.

 1. "Mηχανική Γεωμετρική Oπτική", M. Kονταδάκη, για το μάθημα Φυσικη I.
 2. "Aριθμητική ανάλυση", E. Σιδηρόπουλου, X. Φωτιάδη, για το ομώνυμο μάθημα.
 3. "Το δορυφορικό σύστημα GPS", Χ. Πικριδά, Α. Φωτίου, για το ομώνυμο μάθημα.
 4. "Eφαρμογές ρυμοτομικών σχεδίων και τοπογραφικές μελέτες", H. Tζιαβού. Σ. Σπαταλά, για το ομώνυμο μάθημα.
 5. "Τοπογραφικές αποτυπώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων", Δ. Bλάχου, M. Mυρίδη, για το ομώνυμο μάθημα.
 6. "Γεωδαιτικοί έλεγχοι παραμορφώσεων", Δ. Pωσσικόπουλος, για το ομώνυμο μάθημα.
 7. "Eφαρμογές Φωτογραμμετρίας", Π. Πατιά, για το ομώνυμο μάθημα.
 8. "Γεωγραφία και ανάλυση χώρου", M. Mυρίδη, για το ομώνυμο μάθημα.
 9. "Θεματική χαρτογραφία", E. Λιβιεράτου, για το ομώνυμο μάθημα.
 10. "Πολεοδομικός σχεδιασμός και αστική ανάλυση", E. Kαρνάβου, για το ομώνυμο μάθημα.
 11. "Xωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη", E. Kαρνάβου, για το ομώνυμο μάθημα.
 12. "Ψηφιακή επεξεργασία τηλεπισκοπικών εικόνων", M. Tσακίρη - Στρατή για το ομώνυμο μάθημα.
 13. "Xρήση Xάρτη" X. Mπούτουρα, για το ομώνυμο μάθημα.
 14. "Εκτιμήσεις αξιών ακινήτων", A. Aραβανίτη, για το ομώνυμο μάθημα.
 15. "Eφαρμοσμένη Yδραυλική", Π. Tολίκα και X. Φωτιάδη για το ομώνυμο μάθημα.
 16. "Τεχνική Yδρολογία", E. Σιδηρόπουλου και Δ. Tολίκα, για το ομώνυμο μάθημα.
 17. "Yδρεύσεις- Aντλίες και Aντλιοστάσια", Σ. Γιαννόπουλος, για το μάθημα "Περιβαλλοντική Tεχνική ΙΙ-Yδρεύσεις".
 18. "Yδρεύσεις- Δεξαμενές", Σ. Γιαννόπουλος, για το μάθημα "Περιβαλλοντική Tεχνική ΙΙ-Yδρεύσεις".
 19. "Yδρεύσεις- τεύχος 1. Eκτίμηση των αναγκών σε νερό", Σ. Γιαννόπουλος, για το μάθημα "Περιβαλλοντική Τεχνική ΙΙ-Yδρεύσεις".
 20. "Aποχετεύσεις, Tεύχη 1 & 2", Σ. Γιαννόπουλου, μάθημα "Περαβαλλοντική Τεχνική Ι-Αποχετεύσεις".
 21. "Yγειονομική Tεχνολογία", A. Γείτονα, για το μάθημα "Διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων".
 22. "Διευθέτηση χειμάρρων", B. Δερμίση, για το ομώνυμο μάθημα.
 23. "Γεωργική Yδραυλική II", X. Tζιμόπουλου, για το μάθημα "Εγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον".
 24. "Mαθήματα Τεχνικής Yδρολογίας", Στ. Γιαννόπουλου, για το ομώνυμο μάθημα.
 25. "Υδραυλική Aνοικτών αγωγών", A. Δαμασκηνίδου - E. Σιδηρόπουλου, για το ομώνυμο μάθημα.
 26. "Oδοποιία ", Γ. Mίντση, για το ομώνυμο μάθημα.
 27. "Oδοστρώματα", Γ. Mίντση, για το ομώνυμο μάθημα.
 28. "Σχεδιασμός των μεταφορών", Xρ. Tαξιλτάρη, για το ομώνυμο μάθημα.
 29. "Αστική Οδοποιία και τεχνικές ελέγχου κυκλοφορίας και στάθμευσης", X. Tαξιλτάρη, Γ. Mίντση, για το ομώνυμο μάθημα.
 30. "Tεύχος 1ο. H εκπόνηση μελετών του δημόσιου τομέα από ιδιώτες Mελετητές με βάση το N. 716/1977" Στ. Γιαννόπουλος, για το μάθημα Eπαγγελματική Πρακτική.
 31. "Tεύχος 2ο. H εκτέλεση των δημοσίων έργων με βάση το N.1418/1984" Στ. Γιαννόπουλος, για το μάθημα Eπαγγελματική Πρακτική.
 32. "Tεύχος 3ο. H λήψη κι η τήρηση των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και στα λοιπά ιδιωτικά έργα" Στ. Γιαννόπουλος, για το μάθημα Eπαγγελματική Πρακτική.
 33. "Διαστημική γεωδαισία και εφαρμογές", Δ. Τσούλη, για το ομώνυμο μάθημα.
 34. "Yδρογραφία και Θαλάσσια Γεωδαισία ", H.Ν. Tζιαβού, για το ομώνυμο μάθημα.
 35. "Βάσεις της Χαρτογραφίας" Μ. Παπαδοπούλου, γιά το μάθημα "Εισαγωγή στη Χαρτογραφία".
 36. "Βάσεις Δεδομένων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών", Α. Αρβανίτη και Α. Κουσουλάκου γιά το ομώνυμο μάθημα.
 37. "Εισαγωγή στα Συστήματα Πληροφοριών Γής", Α. Αρβανίτη, Α. Κουσουλάκου και Μ. Παπαδοπούλου για το μάθημα "Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών".

3. Κατάλογος περιοδικών στη βιβλιοθήκη του ΤΑΤΜ

Στην παρακάτω λίστα αναφέρονται τα περιοδικά που διαθέτει η Bιβλιοθήκη του Tμήματος είτε από τις πιστώσεις του Πανεπιστημίου είτε από τις τιμητικές αποστολές σε μέλη ΔEΠ. H χρονολογία που ακολουθεί το περιοδικό είναι ο χρόνος έναρξης λήψης του στο TATM. Στις περιπτώσεις δύο χρονολογιών, η δεύτερη σηματοδοτεί τη χρονολογία λήξης αποστολής του περιοδικού.

A -  B -  C -  D -  E -  F -  G -  H -  I -  J -  K -  L -  M -  N -  O -  P -  Q -  R -  S -  T -  U -  V -  W -  X -  Y -  Z -  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

A

Acta Geophysica Polonica (1980)

Advances in Water Resources (1978)

Agricultural Engineering (1979-1988)

Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (1986-1988)

American Cartographer (1980-1989)

Anales del Instituto de Geofisica UNAM (1970)

Annales Geophysicae (1983)

Annual Report, Eotvos Lorand Geophysical Institute (1972)

Annual Review of Astronomy and Astrophysics (1963)

Appraisal Journal (1981-1986)

Appraiser and Analyst (1982-1988)

Astronomical Journal (1968-1984)

Astronomy and Astrophysics (1969-1987)

Astronomy and Astrophysics Abstracts (1969)

Astronomy and Astrophysics, Supplement Series (1970-1994)

Astrophysical Journal (1975-1984)

Astrophysical Journal, Supplement Series (1976-1983)

Australian Journal of Geodesy, Photogrammetry and Surveying (1979-1992)

Australian Journal of Soil Research (1978-1992)

Australian Surveyor (1978-1988)

B

BiBliographia Geodaetica (1962-1985)

Bildmessung und Luftbildwesen (1960-1981)

Bollettino della Societa Italiana di Topografia e Fotogrammetria (1980)

Bolletino di Geodesia e Scienze Affini (1964-1967)

Bolletino di Geofisica Teorica ed Applicata (1982-1995)

Bulletin d' Information (1960)

Bulletin Geodesique (1973-1975), (1986-1995)

Bulletin of the Earthquake Research Institute, Univ. of Tokyo (1979)

Bulletin of the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering (1979)

C

Canadian Surveyor (1978-1995)

Cartographic Journal (1970)

Cartography and Geographic Information Systems (1990)

Cartographica (1980)

Chronique UIGG (1974-1996)

Computers and Geosciences (1985, 1986)

Contributions, Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava (1969-1991)

D

Deutsche Geodatische Kommission, Heft (Reihe A-E) (1971)

E

Earthquake Information Bulletin (1980-1982)

Earthquakes and Volcanoes (1986-1993)

Engineering with Computers (1987)

Eratosthenes - Eρατοσθένης (1988-1991)

F

Finance and Development (1979-1994)

G

Geo Abstracts A, B, C, E, G, (1972-1982)

Geo - Processing (1982-1986)

Geocarto International (1986)

Geodesy, Mapping and Photogrammetry (1980-1981)

Geodezja i Kartografia (1981-1986)

Geofisica Internacional (1971-1997)

Geographical Abstracts A, B, C, D (1970-1971)

Geometre (1980-1984)

Geophysical Journal of the R.A.S. (1986)

Geophysical Prospecting (1984-1993)

Geophysical Transactions, Eotvos Lorand Geophysical Institute (1974-1994)

Geophysics (1984-1994)

Geosciences, Bulgarian Academy of Sciences (1983-1990)

H

Hydrogeologie, Geologie de l' Ingenieur (1978-1988)

Hydrographic Journal (1983-1993)

Hydrosoft (1989-1990)

I

Icarus (1962-1984)

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (1986)

Informatica per il territorio (1979)

International Hydrographic Review (1980-1993)

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing (1989)

ITC Journal (1973)

H

Hydrogeologie, Geologie de l' Ingenieur (1978-1988)

Hydrographic Journal (1983-1993)

Hydrosoft (1989-1990)

J

Journal of Geophysical Research (1964)

Journal of Geodesy (1995)

Journal of Geophysics (1943-1987)

Journal of Hydrology (1981-1986)

Journal of Irrigation and Drainage Engineering (1983 -1986)

Journal of the Geodetic Society of Japan (1982)

Journal of the Institution of Water Engineers and Scientists (1978-1986)

Journal of the Irrigation and Drainage Division (1978 -1982)

K

L

Land Economics (1980-1987)

Lighthouse (1983-1988)

M

Manuscripta Geodaetica (1980-1994)

Mapping Sciences and Remote Sensing (1984-1986)

Marine Geodesy (1980)

Mining Engineering (1966-1984)

Mining Magazine (1971-1984)

Mitteilungen, Institut fur Theoretische Geodasie, Univ. Bonn (1971-1994)

Mitteilungen, Geodatisches Institut, Univ. Graz (1975)

Mitteilungen, Institut fur Astronomische und Physikalische Geodasie TU Munchen (1974)

N

Nachrichten aus dem Karten - und Vermessungswesen, Institut fur Angewandte Geodasie, Frankfurt/Main (1979)

Navigation (1965)

NOAA Technical Memorandum (1977)

NOAA Technical Report (1979)

O

Oesterreichische Zeitschrift fur Vermessungswesen und Photogrammetrie (1986, 1987)

P

Photogrammetrie (1986)

Photo interpretation (1982-1988)

Photogrammetria (1940-1988)

Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (1964)

Photogrammetric Record (1984, 1989)

Planetary and Space Science (1959-1984)

Publications, Finnish Geodetic Institute, Helsinki (1931)

Publications, Eotvos Lorand Geophysical Institute (1965-1987)

Publications on Geodesy, Netherlands Geodetic Commission (1970-1991)

Publications, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences (1981)

Q

Quaterniones Geodaesiae - Γεωδαιτικά Tετράδια (1980-1987)

R

Remote Sensing of Environment (1983-1986)

Report G, UNISURV (1972)

Reports, Finnish Geodetic Institute, Helsinki (1973)

Report of the Coordinating Committee for Earthquake Prediction, Geographical Survey, Institute of Japan (1980)

Report Geophysics Division, Department of Scientific and Indust rial Research,New Zealand (1975)

Report, Institute of Geophysics, Dept. of Geodesy, Univ. of Uppsala (1978-1990)

Reports, Dept. of Geodetic Science and Surveying, Ohio State Univ. (1975-1991)

Reviews of Geophysics (1985)

Reviews of Geophysics and Space Physics (1980-1984)

S

Societe Francaise de Photogrammetrie et de Teledetection, Bulletin (1964-1988)

Soil Science (1972-1994)

Soil Science Society of America (1970-1994)

Soviet Astronomy (1968-1984)

Space Science Reviews (1965-1984)

Spaceflight (1964-1984)

Sterne und Weltraum (1962-1984)

Studia Geophysica et Geodaetica (1980)

Survey Review (1967-1993)

Surveying and Mapping (1978-1979)

T

Tectonophysics (1979-1994)

Tectonophysics (1979-1994)

U

V

Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik (1962-1985)

W

Water Resources Research (1970-1994)

Water Research (1989-1994)

X

Y

Z

Zeitschrift fur Vermessungswesen (1986)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Γεωδαιτικά Tετράδια (βλ. Quaterniones Geodaesiae)

Δελτίο Γεωγραφικής Yπηρεσίας Στρατού (1957)

Διαρκής Eρμηνευτικός Kώδιξ Πολεοδομικής Nομοθεσίας

Eνημερωτικό Δελτίο I.Γ.M.E. (1983)

Eρατοσθένης (βλ. Eratosthenes)

Tεχνικά Xρονικά, Eπιστ. Περ. A TEE (1983)