Ανακοινώσεις Γραμματείας

Διαδικτυακή τελετή προς τιμήν των νέων διπλωματούχων 14/07/2021 - 12:15
Υποψηφιότητες μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του ΤΑΤΜ 14/07/2021 - 09:34
Πρόγραμμα παρουσίασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών φοιτητών ή ομάδων φοιτητών εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020-21 09/07/2021 - 14:17
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΑΤΜ "YΔATIKOI ΠOPOI" για το 2021-2022 09/07/2021 - 13:20
Διαγωνισμός Καινοτομίας "Beyond Circularity" | ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. - Mantis Business Innovation 09/07/2021 - 09:26
Ennovation 2021 - Individual Student Participation | Ενημέρωση φοιτητών για αποστολή στοιχείων 09/07/2021 - 09:23
Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών φοιτητών ή ομάδων φοιτητών, εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 (εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος αρ. 16/6.7.2021) 07/07/2021 - 10:20
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ-Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων 07/07/2021 - 08:18
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ-Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας 07/07/2021 - 08:17
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ-Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας 07/07/2021 - 08:16

Σελίδες