Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αλλαγή στο Πρόγραμμα παρουσίασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών φοιτητών ή ομάδων φοιτητών εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2019-2020 10/03/2020 - 11:06
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ : ANABΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 10/3/2020 10/03/2020 - 07:29
Πρόγραμμα παρουσίασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών φοιτητών ή ομάδων φοιτητών εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2019-2020 09/03/2020 - 12:36
Αίτηση ανάθεσης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020 06/03/2020 - 13:31
Παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 06/03/2020 - 13:14
Ανακοίνωση υποβολής δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 04/03/2020 - 13:23
Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές εξέτασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών φοιτητών ή ομάδων φοιτητών εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 (εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος αρ. 8/25.2.2020) 03/03/2020 - 10:44
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ., ΕΡΕΥΝΑ (24.4.2020) 28/02/2020 - 12:22
Προτεινόμενες θεματικές περιοχές εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020 28/02/2020 - 10:27
Προσκλήσεις χορήγησης υποτροφιών/χρηματικών βραβείων/οικονομικής ενίσχυσης κληροδοτημάτων 26/02/2020 - 09:17

Σελίδες