Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/07/2021 - 11:48
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: "Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη" 20/07/2021 - 12:16
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ για εξέλιξη επίκουρου καθηγητή 20/07/2021 - 11:06
Ολοκλήρωση διαδικασίας ορκωμοσίας εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020-2021 16/07/2021 - 13:09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (6/9 έως 15/11 2021) 16/07/2021 - 09:15
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 (6/9 έως 15/11 2021) 16/07/2021 - 09:13
Βιβλιοθήκη ΤΑΤΜ 15/07/2021 - 12:12
Παρουσίαση και Εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, κ. Στυλιανού Μπίθαρη 15/07/2021 - 08:56
Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ΤΑΤΜ 2020-2021 14/07/2021 - 12:28
Προκήρυξη υποτροφιών από το Tianjin Foreign Studies University για διαδικτυακά μαθήματα Κινέζικης Γλώσσας 14/07/2021 - 12:20

Σελίδες