Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ενημέρωση για τη δήλωση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξετάσεις μέχρι 1/6 29/05/2020 - 10:48
Διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 19/05/2020 - 15:05
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» 18/05/2020 - 13:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» 14/05/2020 - 13:04
Προκήρυξη του ΠΜΣ “Χημική και Βιομοριακή Μηχανική” του Τμ Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021 13/05/2020 - 13:29
Διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 11/05/2020 - 14:57
Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων ΜΦ, για το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" 11/05/2020 - 11:20
Έκδοση και χορήγηση του πτυχιακού τίτλου διπλώματος χωρίς τελετή ορκωμοσίας 07/05/2020 - 13:54
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ν. ΣΑΜΑΡΙΝΑ 06/05/2020 - 12:43
Σχετικά με τις ορκωμοσίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Αγρονόμων και Τπογράφων Μηχανικών 04/05/2020 - 12:32

Σελίδες