Ανακοινώσεις Γραμματείας

Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 24/06/2020 - 10:11
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MUHAMMADIYAH ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ (15.7.2020) 22/06/2020 - 11:42
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ", ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 22/06/2020 - 10:27
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 19/06/2020 - 13:41
Αίτηση ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών και των προπτυχιακών φοιτητριών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών για την ορκωμοσία Ιουλίου 2020 19/06/2020 - 13:06
Παρουσίαση και Εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, κ. Νικολάου Καλαμάκη 18/06/2020 - 09:47
Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2019 - 2020 17/06/2020 - 09:51
E-learning Θερινό Σχολείο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 16/06/2020 - 13:22
Παρουσίαση και Εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Δημήτριου Νατσιόπουλου 16/06/2020 - 13:14
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019-2020 12/06/2020 - 12:56

Σελίδες