Ανακοινώσεις Γραμματείας

Πίνακας εισακτέων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος "Υδατικοί Πόροι" 06/10/2021 - 14:48
Προτεινόμενες θεματικές περιοχές εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 04/10/2021 - 14:20
Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2021-2022 στο πληροφοριακό σύστημα του ΑΠΘ 04/10/2021 - 12:17
Erasmus Days 2021 - Σημερινή κατάσταση και το μέλλον της εκπαίδευσης στην Παρατήρηση Γης (Earth Observation) 04/10/2021 - 12:00
Κατάλογος αντιστοίχισης φοιτητών με εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση 01/10/2021 - 13:30
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΠΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22 ΤATM 01/10/2021 - 13:03
ΦΕΚ για τη Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδο- σης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 01/10/2021 - 11:45
Αποφάσεις Συγκλήτου ΑΠΘ για εκπαιδευτική διαδικασία και μέτρα προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 01/10/2021 - 11:35
Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης μαθημάτων 30/09/2021 - 14:07
Προκήρυξη κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 28/09/2021 - 11:36

Σελίδες