Ανακοινώσεις Γραμματείας

Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών των ΠΜΣ "Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων" και Υδατικοί Πόροι", περιόδου Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 04/03/2021 - 13:17
Διευκρινίσεις για τη δήλωση της Διπλωματικής Εργασίας και του μαθήματος ¨"Μεθοδολογία, Έρευνα και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών" 02/03/2021 - 10:49
Δήλωση μαθήματος "Ασκήσεις Υπαίθρου" για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 02/03/2021 - 10:44
Προτεινόμενες θεματικές περιοχές εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 02/03/2021 - 10:05
Δηλώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2020-2021 01/03/2021 - 10:23
Δράση ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. 25/02/2021 - 14:25
Ψήφισμα της Συνέλευσης Τμήματος του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 25/02/2021 - 09:15
Κληροδοτήματα ΑΠΘ 22/02/2021 - 13:35
Ανακοίνωση υποβολής δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 22/02/2021 - 12:39
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 19/02/2021 - 17:53

Σελίδες