Ανακοινώσεις Γραμματείας

Απονομή βραβείων για την έρευνα στον τομέα της αναπηρίας και της αποκατάστασης (Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας) 22/06/2021 - 12:42
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 22/06/2021 - 12:29
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 2020-21 22/06/2021 - 12:26
Παρουσίαση και εξέταση των διπλωματικών εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 22/06/2021 - 11:57
Λειτουργία της κεντρικής και των περιφερειακών βιβλιοθηκών του ΑΠΘ 22/06/2021 - 11:49
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ–ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ–ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ,ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ,ΑΠΟ 1-9-2021 μέχρι 31-8-2022 17/06/2021 - 10:39
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2021 μέχρι 31-8-2022 17/06/2021 - 10:26
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ–ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2021 μέχρι 31-8-2022 17/06/2021 - 10:25
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ–ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.), ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2021 ΜΕΧΡΙ 31-8-2022 17/06/2021 - 10:24
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.), ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2021 ΜΕΧΡΙ 31-8-2022 17/06/2021 - 10:20

Σελίδες