Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής (ΠΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1962, συμπληρώνοντας φέτος 56 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και συνεισφοράς στην επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού (ΑΤΜ) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στις ηλεκτρονικές σελίδες του Τμήματος θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με τη διοικητική διάρθρωση και τις υποδομές του, αλλά και τους τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών του. Επιπλέον, παρατίθεται το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείται την πενταετία 2004-2009 και ισχύει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017, ενώ υπάρχει και συνοπτική περιγραφή της ύλης των προσφερόμενων προπτυχιακών μαθημάτων, αλλά και πληροφορίες για τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) και το λοιπό προσωπικό του τμήματος. Επίσης είναι διαθέσιμα εκτενή κείμενα για την εξέλιξη των τοπογραφικών σπουδών στην Ελλάδα και τους επαγγελματικούς τομείς απασχόλησης των νέων πτυχιούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Μέσω της ιστοσελίδας προσφέρεται ακόμη η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλους σχετικούς με το ΤΑΤΜ και το ΑΠΘ διαδικτυακούς τόπους (πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ΤΑΤΜ, υπολογιστική νησίδα TopoLab, ιστοσελίδες άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου, διάφορες χρήσιμες υπηρεσίες και όργανα του ΑΠΘ που έχουν σχέση με φοιτητικά θέματα, κ.λπ.).

Η κατηγορία των ανακοινώσεων ανανεώνεται πολύ τακτικά με θέματα που ενδιαφέρουν τόσο τους φοιτητές του Τμήματος (ανακοινώσεις, πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων, κ.λπ.), όσο και τους επαγγελματίες ΑΤΜ και το ευρύτερο κοινό (συνέδρια, ημερίδες, κ.λπ.). Αναρτώνται επίσης ανακοινώσεις και προσκλήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καθώς και ευκαιρίες υποτροφιών που γνωστοποιούνται στο Τμήμα από διάφορους φορείς.

Στην ανανεωμένη σελίδα του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ υπάρχει πλέον διαθέσιμη και διασύνδεση με τους λογαριασμούς του Τμήματος στο Facebook καθώς και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων σε RSS. Με αντίστοιχη εγγραφή στις υπηρεσίες αυτές μπορείτε να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για όλα τα νέα του ΤΑΤΜ.

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση.