Νέα & Ανακοινώσεις

arrow 01/02/2018: Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχησης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν ΠΑ Αντιστοίχηση φοιτητών με φορείς ΠΑ. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να υποβάλλει ένσταση επί των αποτελεσμάτων αυτό μπορεί να γίνει με σχετική αίτηση στο Γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ (γραφείο κ. Βέργου) μέχρι και Δευτέρα 05.02.2018 και ώρα 12 π.μ.)

arrow 25/01/2108: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Μαρτίου-Μαΐου 2018.
Ενημερωτικό Φοιτητών

arrow 25/01/2108: Αναρτήθηκε o κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Μαρτίου 2018 - Μαΐου 2018 (50 Θέσεις σε 23 φορείς).

arrow 17/01/2108: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Παρασκευή 26/01/2018 στο Αμφιθέατρο Α. Τσιούμης και ώρα 12 μ.μ..
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Μαρτίου 2018-Μαΐου 2018 και αφορά όλους τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνα μεγαλύτερα ή ίσα του 8ου και δεν έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν ΠΑ.
Ενημερωτικό Φοιτητών

arrow 10/10/2017: Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχησης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν ΠΑ Αντιστοίχηση φοιτητών με φορείς ΠΑ.

arrow 09/10/2017: Αναρτήθηκε κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Νοεμβρίου 2017-Ιανουαρίου 2018 (Συνολικά 40 θέσεις σε 21 φορείς).

arrow 03/10/2017: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Νοεμβρίου 2017-Ιανουαρίου 2018.
Ενημερωτικό Φοιτητών

arrow 30/09/2016: Αναρτήθηκε κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Νοεμβρίου 2016-Ιανουαρίου 2017 (Συνολικά 46 θέσεις σε 18 φορείς).

arrow 30/09/2016: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Νοεμβρίου 2016-Ιανουαρίου 2017.
Ενημερωτικό Φοιτητών

arrow 30/09/2016: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης τη Δευτέρα 03/10/2016 στο Αμφιθέατρο Α. Τσιούμης και ώρα 12 μ.μ..
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Νοεμβρίου 2016-Ιανουαρίου 2017 και αφορά όλους τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνα μεγαλύτερα ή ίσα του 7ου και δεν έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν ΠΑ.
Ενημερωτικό Φοιτητών

arrow 09/03/2016: Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχησης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν ΠΑ Αντιστοίχηση φοιτητών με φορείς ΠΑ.

arrow 04/03/2016: Αναρτήθηκε ΝΕΟΣ κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2016 (Συνολικά 60 θέσεις σε 28 φορείς).

arrow 01/03/2016: Αναρτήθηκε κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2016 (Συνολικά 48 θέσεις σε 22 φορείς).

arrow 01/03/2016: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Απριλίου-Ιουνίου 2016.

arrow 19/02/2016: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Τετάρτη 02/03/2016 στο Αμφιθέατρο Α. Τσιούμης και ώρα 13 μ.μ..
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2016 και αφορά όλους τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνα μεγαλύτερα ή ίσα του 8ου και δεν έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν ΠΑ.
Ενημερωτικό Φοιτητών

arrow 21/09/2015: Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ Α.Π.Θ. σας προσκαλεί στην απολογιστική εκδήλωση της Πρακτικής Άσκησης στο ΤΑΤΜ και στην ενημέρωση για τη νέα περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13/10/2015, ώρα 11 π.μ. στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Τσιούμης (Κτίριο ΤΑΤΜ). Δείτε τη σχετική αφίσα, τό πρόγραμμα της εκδήλωσης και την πρόσκληση.
Αφίσα

arrow 25/02/2015: Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχησης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν ΠΑ Αντιστοίχηση φοιτητών με φορείς ΠΑ.

arrow 24/02/2015: Αναρτήθηκε το video της ενημερωτικής συνάντησης που έγινε στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2015.

arrow 24/02/2015: Αναρτήθηκε ΝΕΟΣ!!! κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2015 (Συνολικά 55 θέσεις σε 25 φορείς).

arrow 17/02/2015: Αναρτήθηκε κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2015 (Συνολικά 51 θέσεις σε 22 φορείς).

arrow 12/01/2015: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Δείτε την σχετική παρουσίαση και σε flash μέσω του browser σας
Παρουσίαση Φοιτητών

arrow 11/02/2015: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Τετάρτη 18/02/2015 στο Αμφιθέατρο Α. Τσιούμης και ώρα 12 μ.μ..
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2015 και αφορά όλους τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνα μεγαλύτερα ή ίσα του 8ου και δεν έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν ΠΑ.
Ενημερωτικό Φοιτητών

10/01/2015: Ανάρτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην ΠΑ του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για φορείς υποδοχής στο site του ΣΔΑΤΜΒΕ arrow

arrow 18/09/2014: Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014 πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Βέργου από τη Δευτέρα 22/09/2014 μέχρι και την Τρίτη 23/09/2019 για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων. Ανακοίνωση.

arrow 18/09/2013: Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχησης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν ΠΑ Αντιστοίχηση φοιτητών με φορείς ΠΑ.

arrow 11/09/2014: Αναρτήθηκε ΝΕΟΣ κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014 (Συνολικά 67 θέσεις σε 29 φορείς).

arrow 05/09/2014: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Δείτε την σχετική παρουσίαση και σε flash μέσω του browser σας
Παρουσίαση Φοιτητών

arrow 01/09/2014: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Παρασκευή 12/09/2014 στο Αμφιθέατρο Α. Τσιούμης και ώρα 12 μ.μ..
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014 και αφορά όλους τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνα μεγαλύτερα ή ίσα του 7ου και δεν έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν ΠΑ.
Ενημερωτικό Φοιτητών

15/07/2014: Ανάρτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην ΠΑ του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για φορείς υποδοχής στο site του ΣΔΑΤΜΒΕ arrow

arrow 10/03/2014: Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2014 πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Βέργου από την Τρίτη 11/03/2014 μέχρι και την Παρασκευή 14/03/2014 για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ανακοίνωση.

arrow 21/02/2014: Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχησης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν ΠΑ Αντιστοίχηση φοιτητών με φορείς ΠΑ.

arrow 21/02/2014: Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2014 να προσέλθουν υποχρεωτικά την Τετάρτη 26/02/2014 (09:00-13:00) στο γραφείο του κ. Βέργου προκειμένου να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα και συμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα έγγραφα αφορούν τις συμβάσεις των φοιτητών με το γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ καθώς και τις σχετικές συμβάσεις των εταιρειών στις οποίες έχουν αντιστοιχηθεί οι φοιτητές. Τονίζεται ότι πρέπει όλοι οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2014 να προσέλθουν το συγκεκριμένο διάστημα για να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα που τους αφορούν. Ανακοίνωση.

arrow 17/02/2013: Εξαιτίας της προσθήκης σημαντικού αριθμού θέσεων ΠΑ, παρατείνεται η δήλωση των εταιρειών στις οποίες επιθυμούν να ασκηθούν οι φοιτητές. Νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014. Ανακοίνωση

arrow 17/02/2013: Αναρτήθηκε ΝΕΟΣ!!!! κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2014 (Συνολικά 87 θέσεις).

arrow 12/02/2014: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Δείτε την σχετική παρουσίαση και σε flash μέσω του browser σας
Παρουσίαση Φοιτητών

arrow 10/02/2014: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Τετάρτη 12/02/2014 στο Αμφιθέατρο Α. Τσιούμης και ώρα 12 μ.μ..
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2014 και αφορά όλους τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνα μεγαλύτερα ή ίσα του 8ου και δεν έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν ΠΑ.
Ενημερωτικό Φοιτητών

05/02/2014: Ανάρτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην ΠΑ του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για φορείς υποδοχής στο site του ΣΔΑΤΜΒΕ arrow

arrow 07/10/2013: Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013 πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Βέργου από την Τρίτη 08/10/2013 μέχρι και την Πεμπτη 10/10/2013 για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ανακοίνωση.

arrow 23/09/2013: Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013 πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Βέργου από την Τετάρτη 25/09/2013 μέχρι και την Πέμπτη 26/09/2013 για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων. Ανακοίνωση.

arrow 23/09/2013: Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχησης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν ΠΑ Αντιστοίχηση φοιτητών με φορείς ΠΑ.

arrow 18/09/2013: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Δείτε την σχετική παρουσίαση και σε flash μέσω του browser σας
Παρουσίαση Φοιτητών

arrow 18/09/2013: Αναρτήθηκε κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013 (Συνολικά 13 θέσεις).

arrow 18/09/2013: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Παρασκευή 20/09/2013 στο Αμφιθέατρο Α. Τσιούμης και ώρα 12 μ.μ..
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2013 και αφορά όλους τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνα μεγαλύτερα ή ίσα του 7ου και δεν έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν ΠΑ.
Ενημερωτικό Φοιτητών

arrow 29/05/2013: Σημαντική ανακοίνωση για τα αναγκαία έντυπα που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ΠΑ. Δείτε τα απαραίτητα έντυπα και τις υπογραφές που απαιτούνται στον παρακάτω σύνδεσμο.
Είναι ευθύνη του φοιτητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΠΑ να συλλέξει τα σχετικά έγγραφα με τις απαραίτητες υπογραφές και να τα προσκομίσει στο γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ. Τονίζεται, ότι μόνο μετά την παράδοση όλων των προαναφερθέντων εγγράφων θα γίνεται η σχετική αποδέσμευση των επιταγών από την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ για την τελική απόδοση των αμοιβών των φοιτητών.
Δείτε και την σχετική ανακοίνωση.

arrow 30/04/2013: Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ, παρακαλούνται να προσέλθουν από Πέμπτη 02/05/2013 μέχρι και Τετάρτη 15/05/2013 στο γραφείο του κ. Βέργου για να παραλάβουν τη βεβαίωση αποδέσμευσης πληρωμής για τον Απρίλιο του 2013, στο πλαίσιο του δίμηνου προγράμματος ΠΑ. Ανακοίνωση.

arrow 05/04/2013: Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2013 πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Βέργου από την Τρίτη 09/04/2013 μέχρι και την Τετάρτη 10/04/2013 για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ανακοίνωση.

arrow 11/03/2013: Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2013 πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Βέργου από την ��ρίτη 12/03/2013 μέχρι και την Τετάρτη 13/03/2013 για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων. Ανακοίνωση.

arrow 11/03/2013: Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχησης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν ��Α Αντιστοίχηση φοιτητών με φορείς ΠΑ.

arrow 04/03/2013: Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο Α��ριλίου-Μαΐου 2013 να προσέλθουν από την τρίτη 05/03/2013 έως και την Παρασκευή 08/03/2013 για να δηλώσουν τις επιλογές τους σύμφωνα με τον αναρτημένο κατάλογο εταιρειών. Σε περίπτωση μη παρουσίας η αντιστοίχηση με τις εταιρείες θα γίνεται από το γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ. . Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

arrow 04/03/2013: Αναρτήθηκε κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2013 (Συνολικά 51 θέσεις).

arrow 18/02/2013: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Δείτε την σχετική παρουσίαση και σε flash μέσω του browser σας
Παρουσίαση Φοιτητών

arrow 14/02/2013: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Τετάρτη 20/02/2013 στο Αμφιθέατρο Α. Τσιούμης και ώρα 12 μ.μ..
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Απριλίου - Μαΐου 2013 και αφορά όλους τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνα μεγαλύτερα ή ίσα του 8ου και δεν έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν ΠΑ.
Ενημερωτικό Φοιτητών

arrow 01/02/2013: Επιστολή προς τα μέλη του ΣΔΑΤΜΒΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΑ την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2013 (Ακαδημαΐκό Έτος 2012-2013).
Ενημερωτικό ΣΔΑΤΜΒΕ


arrow 28/11/2012: Σημαντική ανακοίνωση για τα αναγκαία έντυπα που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ΠΑ. Δείτε τα απαρα��τητα έντυπα και τις υπογραφές που απαιτούνται στον παρακάτω σύνδεσμο.
Είναι ευθύνη του φοιτητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΠΑ να συλλέξει τα σχετικά έγγραφα με τις απαραίτητες υπογραφές και να τα προσκομίσει στο γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ. Τονίζεται, ότι μόνο μετά την παράδοση όλων των προαναφερθέντων εγγράφων θα γίνεται η σχετική αποδέσμευση των επιταγών από την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ για την τελική απόδοση των αμοιβών των φοιτητών.
Δείτε και την σχετική ανακοίνωση.

arrow 31/10/2012: Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ, παρακαλούνται να προσέλθουν από Τετάρτη 31/10/2012 μέχρι και Τετάρτη 07/11/2012 στο γραφείο του κ. Βέργου για να παραλάβουν τη βεβαίωση αποδέσμευσης πληρωμής για τον Οκτώβριο του 2012, στο πλαίσιο του δίμηνου προγράμματος ΠΑ. Ανακοίνωση.

arrow 08/10/2012: Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2012 να προσέλθουν από τη Δευτέρα 08/10/2012 μέχρι και την Παρασκευή 12/10/2012 προκειμένου να υπογράψουν τις συμβάσεις τους με την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. Ανακοίνωση.

arrow 17/09/2012: Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2012 πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Βέργου από την Τρίτη 19/09/2012 μέχρι και την Πέμπτη 21/09/2012 για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων. Ανακοίνωση.

arrow 17/09/2012: Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχησης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν ΠΑ Αντιστοίχηση φοιτητών με φορείς ΠΑ.

arrow 10/09/2012: Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για την ��ερίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2012 να προσέλθουν από τη Δευτέρα 10/09/2012 έως και την Παρασκευή 14/09/2012 για να δηλώσουν τις επιλογές τους σύμφωνα με τον αναρτημένο κατάλογο εταιρειών. Σε περίπτωση μη παρουσίας η αντιστοίχηση με τις εταιρείες θα γίνεται από το γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ. . Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

arrow 10/09/2012: Αναρτήθηκε ΝΕΟΣ κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2012 (Συνολικά 41 θέσεις).

arrow 05/09/2012: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Δείτε την σχετική παρουσίαση και σε flash μέσω του browser σας
Παρουσίαση Φοιτητών

arrow 24/07/2012: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Πέμπτη 06/09/2012 στην αίθουσα 303 και ώρα 12 μ.μ..
Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2012 κ��ι αφορά όλους τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνα μεγαλύτερα του 7ου και δεν έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν ΠΑ.
Ενημερωτικό Φοιτητών

arrow 24/07/2012: Ανακοινώνεται στους φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΑ��Μ την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2012, ότι μπορούν να παραλάβουν τις σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής από το γραφείο του κ. Βέργου.
Ανακοίνωση.


arrow 02/07/2012: Παρουσίαση από τη συμμετοχή του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ΠΑ του ΑΠΘ
Δείτε την σχετική παρουσίαση.

arrow 01/06/2012: Σημαντική ανακοίνωση για τα αναγκαία έντυπα που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ΠΑ. Δείτε τα απαραίτητα έντυπα και τις υπογραφές που απαιτούνται στον παρακάτω σύνδεσμο.
Είναι ευθύνη του φοιτητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΠΑ να συλλέξει τα σχετικά έγγραφα με τις απαραίτητες υπογραφές και να τα προσκομίσει στο γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ. Τονίζεται, ότι μόνο μετά την παράδοση όλων των προαναφερθέντων εγγράφων θα γίνεται η σχετική αποδέσμευση των επιταγών από την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ για την τελική απόδοση των αμοιβών των φοιτητών.
Δείτε και την σχετική ανακοίνωση.

arrow 08/05/2012: Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ, παρακαλούνται να προσέλθουν από Τετάρτη 08/05/2012 μέχρι και Τετάρτη 16/05/2012 στο γραφείο του κ. Βέργου για να παραλάβουν την βεβαίωση αποδέσμευσης πληρωμής στο πλαίσιο του δίμηνου προγράμματος ΠΑ. Δείτε την παρακάτω σχετική ανακοίνωση.

arrow 09/04/2012: Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2012, να προσέλθουν από Δευτέρα 23/04/2012 μέχρι και Τετάρτη 25/04/2012 και ώρες 9 π.μ. – 2 μ.μ. στο γραφείο του κ. Βέργου για την υπογραφή των συμβάσεών τους με την Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.. Τονίζεται ότι η αναγκαιότητα υπογραφής των συμβάσεων είναι άμεση και υποχρεωτική προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πληρωμής των φοιτητών.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές πρέπει να επιστρέψουν υπογεγραμμένο το αντ��γραφο του πρωτοκόλλου συνεργασίας με τις εταιρείες και να παραλάβουν και τις σχετικές συμβάσεις των εταιρειών.

Τέλος, για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΠΑ, επισημαίνεται ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί και το σχετικό μάθημα του 8ου εξαμήνου (Ε798) στο on-line σύστημα δήλωσης μαθημάτων, στην προθεσμία που έχει καθορίσει η Γρ��μματεία του ΤΑΤΜ.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ανακοίνωση.

arrow 13/03/2012: Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2012 πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Βέργου την Παρασκευή 16/03/2012 για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων. Ανακοίνωση.

arrow 13/03/2012: Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχησης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν ΠΑ Αντιστοίχηση φοιτητών με φορείς ΠΑ.

arrow 07/03/2012: Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2012 να προσέλθουν από την Πέμπτη 08/03/2012 έως και τη Δευτέρα 12/03/2012 για να δηλώσουν τις επιλογές τους σύμφωνα με τον αναρτημένο κατάλογο εταιρειών. Σε περίπτωση μη παρουσίας η αντιστοίχηση με τις εταιρείες θα γίνεται από το γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

arrow 07/03/2012: Αναρτήθηκε ΝΕΟΣ κατάλογος εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2011 (Συνολικά 51 θέσεις).

arrow 14/02/2012: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Δείτε την σχετική παρουσίαση και σε flash μέσω του browser σας
Παρουσίαση Φοιτητών

arrow 14/02/2012: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Παρασκευή 02/03/2012 στην αίθουσα 303 και ώρα 3 μ.μ..
Ενημερωτικό Φοιτητών

arrow 14/02/2012: Επιστολή προς τα μέλη του ΣΔΑΤΜΒΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΑ την πε��ίοδο Απριλίου-Μαΐου 2012 (Ακαδημαΐκό Έτος 2011-2012).
Ενημερωτικό ΣΔΑΤΜΒΕ


arrow 24/11/2011: Σημαντική ανακοίνωση για τα αναγκαία έντυπα που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ΠΑ. Δείτε τα απαραίτητα έντυπα και τις υπογραφές που απαιτούνται στον παρακάτω σύνδεσμο.
Είναι ευθύνη του φοιτητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΠΑ να συλλέξει τα σχετικά έγγραφα με τις απαραίτητες υπογραφές και να τα προσκομίσει στο γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ. Τονίζεται, ότι μόνο μετά την παράδοση όλων των προαναφερθέντων εγγράφων θα γίνεται η σχετική αποδέσμευση των επιταγών από την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ για την τελική απόδοση των αμοιβών των φοιτητών.
Δείτε και την σχετική ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Θέσεων Ανακοίνωση Θέσεων

arrow 04/11/2011: Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ, παρακαλούνται να πρ����σέλθουν από Δευτέρα 07/11/2011 μέχρι και Παρασκευή 11/11/2011 στο γραφείο του κ. Βέργου για να παραλάβουν την βεβαίωση αποδέσμευσης πληρωμής στο πλαίσιο του δίμηνου προγράμματος ΠΑ. Δείτε την παρακάτω σχετική ανακοίνωση.

arrow 19/10/2011: Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κ. Βέργο για την υπογραφή των συμβάσεών τους με την Επιτροπή Ερευνών και για να διευθετήσουν τυχόν διαδικαστικές εκκρεμότητες:

 • Γκοργκόλης Βασίλειος
 • Αντωνιάδου Μαρία
 • Κωνσταντίνου Δέσποινα-Αναστασία
 • Σωτηράκου Αναστασία
 • Σακελλαρίου Αγγελική
 • Καβάζης Ανδρόνικος

 • Δείτε και την σχετική ανακοίνωση.

  arrow 12/10/2011: Οι φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ, την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2011 (Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011) παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Βέργου για να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΠΑ. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ανακοίνωση.

  arrow 11/10/2011: Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ για την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2011, να προσέλθουν από Τετάρτη 12/10/2011 μέχρι και Τρίτη 18/10/2011 και ώρες 9 π.μ. – 2 μ.μ. στο γραφείο του κ. Βέργου για την υπογραφή των συμβάσεών τους με την Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.. Τονίζεται ότι η αναγκαιότητα υπογραφής των συμβάσεων είναι άμεση και υποχρεωτική προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πληρωμής των φοιτητών.

  Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές πρέπει να επιστρέψουν υπογεγραμμένο το αντίγραφο του πρωτοκόλλου συνεργασίας με τις εταιρείες και να παραλάβουν και τις σχετικές συμβάσεις των εταιρειών.

  Τέλος, για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΠΑ, επισημαίνεται ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί και το σχετικό μάθημα του 7ου εξαμήνου στο on-line σύστημα δήλωσης μαθημάτων, στην προθεσμία που έχει καθορίσει η Γραμματεία του ΤΑΤΜ.

  Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ανακοίνωση.

  arrow 05/10/2011: Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ, να προσέλθουν από Παρασκευή 07/10/2011 μέχρι και Τρίτη 11/10/2011 και ώρες 9 π.μ. – 2 μ.μ. στο γραφείο του κ. Βέργου για την παραλαβή των συμβάσεων των εταιρειών που απασχολούνται. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα να ��πιτρέψουν στο γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ και το υπογεγραμμένο αντίγραφο του πρωτοκόλλου συνεργασίας με τις εταιρείες. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ανακοίνωση.

  arrow 22/09/2011: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της επιλογής των φοιτητών του ΤΑΤΜ για τη διενέργεια της ΠΑ (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011) και η αντιστοίχησή τους με τις προσφερόμενες θέσεις στις εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Δείτε την παρακάτω σχετική ανακοίνωση.
  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.

  arrow 21/09/2011: Ανακοίνωση σχετικά με την αντιστοίχηση στις θέσεις ΠΑ. Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/11/2011 και ώρα 11 π.μ. στο γραφείο του κ. Βέργου. Δείτε στο συνημμένο και τη σειρά κατάταξης των φοιτητών βάσει της αναλυτικής τους βαθμολογίας.
  Ενημερωτικό Φοιτητών

  arrow 21/09/2011: ΝΕΟΣ κατάλογος εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2011 (Συνολικά 20).

  arrow 19/09/2011: Αναρτήθηκε η !!ΝΕΑ!! ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Τρίτη 20/09/2011. Δείτε την σχετική παρουσίαση και σε flash μέσω του browser σας
  Παρουσίαση Φοιτητών

  arrow 15/09/2011: ΝΕΑ!! ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακ��ικής Άσκησης την Τρίτη 20/09/2011 στην αίθουσα 303 και ώρα 11 π.μ..
  Ενημερωτικό Φοιτητών

  arrow 12/09/2011: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που θα γίνει στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Δείτε την σχετική παρουσίαση και σε flash μέσω του browser σας
  Παρουσίαση Φοιτητών

  arrow 12/09/2011: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Πέμπτη 15/09/2011 στην αίθουσα 303 και ώρα 1 μ.μ..
  Ενημερωτι��ό Φοιτητών

  arrow 19/07/2011: Επιστολή προς τα μέλη του ΣΔΑΤΜΒΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΑ την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2011 (Ακαδημαΐκό Έτος 2011-2012).
  Ενημερωτικό ΣΔΑΤΜΒΕ


  arrow 17/05/2011: Σημαντική ανακοίνωση για τα αναγκαία έντυπα που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ΠΑ. Δείτε τα απαραίτητα έντυπα και τις υπογραφές που απαιτούνται στον παρακάτω σύνδεσμο.
  Είναι ευθύνη του φοιτητή που συμμετέχει σ����������ο πρόγραμμα ΠΑ να συλλέξει τα σχετικά έγγραφα με τις απαραίτητες υπογραφές και να τα προσκομίσει στο γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ. Τ����νίζεται, ότι μόνο μετά την παράδοση όλων των προαναφερθέντων εγγράφων θα γίνεται η σχετική αποδέσμευση των επιταγών από την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ για την τελική απόδοση των αμοιβών των φοιτητών.
  Δείτε και την σχετική ανακοίνωση.

  Ανακοίνωση Θέσεων Ανακοίνωση Θέσεων

  arrow 17/05/2011: Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κ. Βέργο για να διευθετήσουν τυχόν διαδικαστικές εκκρεμότητες:

 • Οικονομίδης Θεόδωρος
 • Τοπαρίτσα Παρασκευή
 • Μαραγκάκη Χρυσή
 • Ζάππα Ισαβέλλα
 • Μπακιρτζή Μαρίνα
 • Σπανού Δέσποινα

 • Δείτε και την σχετική ανακοίνωση.

  arrow 03/05/2011: Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ, παρακαλούνται να προσέλθουν από Πέμπτη 05/05/2011 μέχρι και Παρασκευή 06/05/2011 στο γραφείο του κ. Βέργου για να παραλάβουν την βεβαίωση αποδέσμευσης πληρωμής στο πλαίσιο του δίμηνου προγράμματος ΠΑ. Δείτε την παρακάτω σχετική ανακοίνωση.

  arrow 18/04/2011: Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κ. Βέ��γο για την υπογραφή των συμβάσεών τους με την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ καθώς και για να διευθετήσουν τυχόν διαδικαστικές εκκρεμότητες:

 • Ξενάκης Θεολόγος
 • Κυριαζόπουλος Δημήτριος
 • Νικολαΐδης Μιλτιάδης
 • Βαλουμά Αικατερίνη
 • Παπάς Ιορδάνης
 • Τοπαρίτσα Παρασκευή
 • Γρηγορόπουλος Γεώργιος
 • Ουζουνούδης Γεώργιος
 • Μαραγκάκη Χρυσή
 • Ανδρεανίδο�� Ιωάννα
 • Μπρόζος Πέτρος

 • Δείτε και την σχετική ανακοίνωση.

  arrow 07/04/2011: Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ, παρακαλούνται να προσέλθουν από Τρίτη 12/4/2011 μέχρι και Παρασ��ε��ή 15/4/2011 στο γραφείο το�� κ. Βέργου για την υπογραφή των συμβάσεών τους με την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ καθώς και για να διευθετήσουν τυχόν διαδικαστικές εκκρεμότητες. Δείτε την παρακάτω σχετική ανακοίνωση.

  arrow 17/03/2011: Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τ��ΤΜ, να προσέλθουν από Τετάρτη 23/3/2011 μέχρι και Πέμπτη 24/3/2011 και ώρες 9 π.μ. – 2 μ.μ. στο γραφείο του κ. Βέργου για την παραλαβή σχετικού ενημερωτικού υλικού και την υπογραφή των συμβάσεών τους. Δείτε την παρακάτω σχετική ανακοίνωση.

  arrow 16/03/2011: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της επιλογής των φοιτητών του ΤΑΤΜ για τη διενέργεια της ΠΑ και η αντιστοίχησή τους με τις προσφερόμενες θέσεις στις εταιρείες που ��κδήλωσαν ενδιαφέρον. Δείτε την παρακάτω σχετική ανακοίνωση.
  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.

  arrow 14/03/2011: Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να δηλώσουν στο ��������ραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΑΤΜ, μέχρι και τις 16/03/2011 και ώρες 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., τ��ς προτιμήσεις τουη για συγκεκριμένες εταιρείες. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν προσέλθουν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκεκριμένη εταιρεία, τότε η αντιστοίχηση τους θα γίνει από το Γραφείο ΠΑ του ΤΑΤΜ.
  Ανακοίνωση Θέσεων

  arrow 14/03/2011: Αναρτήθηκε ο κατάλογος με τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2011 (ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ).

  arrow 01/03/2011: Αναρτήθηκε η ενημερωτική παρουσίαση (σε pdf) που έγινε στους φοιτητές του ��ΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Δείτε την σχετική παρουσίαση και σε flash μέσω του browser σας
  Ενημερωτικό ΣΔΑΤΜΒΕ

  arrow 23/02/2011: Ενημέρωση Φοιτητών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την Τετάρτη 2/3/2011 στην αίθουσα 303 και ώρα 2 μ.μ..
  Ενημερωτικό ΣΔΑΤΜΒΕ

  arrow 21/02/2011: Πραγματοποιή��ηκε η επίσημη αποστολή των εντύπων αναζήτησης θέσεων ΠΑ προς εταιρ��ίες/φορείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην σχετική ανακοίνωση στον ΣΔΑΤΜΒΕ και στα σχετικά e-mail που εστάλησαν από τον ΕΥ του προγράμματος Γ. Βέργο.

  arrow 20/02/2011: Ανανέωση ιστοτόπου Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ με τα απαραίτητα έντυπα.

  arrow 18/02/2011: Ανανέωση ιστοτόπου Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ.

  arrow 26/01/2011: Έναρξη ιστοτόπου Πρακτ��κής Άσκησης Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικώ�� ΑΠΘ.

  arrow 17/01/2011: Επιστολή προς τα μέλη του ΣΔΑΤΜΒΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΑ.
  Ενημερωτικό ΣΔΑΤΜΒΕ