Επικοινωνία

Επιστημονικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης: Γεώργιος Σ. Βέργος (Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ)

Υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Δημήτριος Α. Νατσιόπουλος (Διπλ. ΑΤΜ, MSc, Υπ. Διδάκτορας ΤΑΤΜ/ΑΠΘ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παν. Θυρίδα 440
Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54 124

Τηλέφωνα

Τηλέφωνο: 2310 994366
Fax: 2310 995948

Email:

vergos(at)topo.auth.gr
dnatsio(at)topo.auth.gr

Γραφείο:

ΤΑΤΜ

 

 

 

Κτίριο Τοπογράφων
Αίθουσα Βιβλιοθήκης
5ος όροφος