Προσωπικό

Το Προσωπικό του Τμήματος που παρέχει ακαδημαϊκή μόρφωση στους φοιτητές, διακρίνεται σε 28 Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (μέλη ΕΔΙΠ), στο Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (μέλη ΕΤΕΠ), στο Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ), στους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και στους βοηθούς - επιστημονικούς συνεργάτες.

Οι Καθηγητές είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διαθέτουν εκτεταμένη και αναγνωρισμένη διδακτική και ερευνητική εμπειρία και δραστηριότητα και πληθώρα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, μονογραφίες, διδακτικά βιβλία και πολλές άλλες δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις. Οι Καθηγητές διακρίνονται σε τρεις βαθμίδες: Στους καθηγητές πρώτης βαθμίδας, στους αναπληρωτές καθηγητες και στους επίκουρους καθηγητές.

Το μέλη του ΕΔΙΠ επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στο Τμήμα και είναι κάτοχοι διδακτορικών, µεταπτυχιακών τίτλων και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το μέλη του ΕΤΕΠ προσφέρουν εξειδικευμένες  τεχνικές εργασηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδυετικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.

Το μέλη του ΔΠ είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι όλων των βαθμίδων και υπάγονται στη γενική διοίκηση του AEI.

Το μέλη του ΙΔΑΧ είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι όλων των βαθμίδων και υπάγονται στη γενική διοίκηση του AEI ομοίως και οι βοηθοί και επιστημονικοί συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών.

Μέλη ΔΕΠ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
 • Τηλ: 2310996094 
 • Fax: 2310996415
 • 6ος Όροφος
Γεώργιος Βέργος Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Αθανάσιος Γείτονας Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996104
 • 5ος Όροφος
Όλγα Γεωργούλα Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
 • Τηλ: 2310996096
 • Fax: 2310996128
 • 3ος Όροφος
Βασίλειος Γρηγοριάδης Επίκουρος Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Χρήστος Η.Ευαγγελίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
Κωνσταντίνος Κατσάμπαλος Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Αλεξάνδρα Κουσουλάκου Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
 • Τηλ: 2310996138
 • 6ος Όροφος
Χριστόφορος Κωτσάκης Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Περιστέρα Λαφαζάνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
 • Τηλ: 2310996144
 • Fax: 2310996415
 • 6ος Όροφος
Γεώργιος Μίντσης Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996154
 • Fax: 2310996030
 • 4ος Όροφος
Σωκράτης Μπάσμπας Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996126
 • 4ος Όροφος
Χρυσούλα Μπούτουρα Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Ευστάθιος Οικονόμου Επίκουρος Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310994360
 • 5ος Όροφος
Κωνσταντίνος Παναγιωτακόπουλος Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
 • Τηλ: 2310996106
 • 6ος Όροφος
Πέτρος Πατιάς Καθηγητής Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Χρήστος Πικριδάς Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Δημήτριος Ρωσσικόπουλος Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Σπυρίδων Σπαταλάς Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Χρίστος Ταξιλτάρης Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996136
 • 4ος Όροφος
Ηλίας Τζιαβός Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Κωνσταντίνος Τοκμακίδης Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310996107
 • 4ος Όροφος
Βασίλειος Τσιούκας Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Δημήτριος Τσούλης Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Χριστόφορος Φωτιάδης Επίκουρος Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996156
 • 3ος Όροφος
Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310996135
 • 6ος Όροφος

Μέλη ΕΔΙΠ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στέλλα Γιαννακοπούλου ΕΔΙΠ
 • Τηλ: 2310996283
 • 6ος Όροφος
Κίμων Παπαδημητρίου ΕΔΙΠ
Φώτης Πατώνης ΕΔΙΠ
 • Τηλ: 2310994207
 • 1ος Όροφος
Δημήτρης Σαραφίδης ΕΔΙΠ
 • Τηλ: 2310996040
 • 6ος Όροφος
Αντωνία Τσουκαλά ΕΔΙΠ
 • Τηλ: 2310996126
 • 4ος Όροφος
Ευαγγελία Τσεβά ΕΔΙΠ
 • Τηλ: 2310994377
 • 1ος Βιβλιοθήκη
Βασιλική Φραγκουλίδου ΕΔΙΠ

Μέλη ΕΤΕΠ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιωάννα Μπλιούμη ΕΤΕΠ
 • Τηλ: 2310995403
 • Γραμματεία ΤΑΤΜ

Διοικητικό Προσωπικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ειρήνη Μέγκα-Γκόλφου Γραμματέας τμήματος
 • Τηλ: 2310995991
 • Γραμματεία ΤΑΤΜ
Πόλυ Γιοβανούλη Διοικητικό Προσωπικό
 • Τηλ: 2310995823
 • Γραμματεία ΤΑΤΜ
Νία Κοίλια Διοικητικό Προσωπικό
 • Τηλ: 2310995991
 • Γραμματεία ΤΑΤΜ
Ιωάννα Μάνου Διοικητικό Προσωπικό
 • Τηλ: 2310996148
 • 6ος Όροφος
Ιωάννα Μπλιούμη ΕΤΕΠ
 • Τηλ: 2310995403
 • Γραμματεία ΤΑΤΜ
Βασίλης Παπαγεωργίου Διοικητικό Προσωπικό
 • Τηλ: 2310995402
 • Γραμματεία ΤΑΤΜ

Υπάλληλοι ΙΔΑΧ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χριστίνα Εμμανουήλ ΙΔΑΧ
 • Τηλ: 231099
 • 3ος Όροφος ΤΑΤΜ
Αναστάσιος Φυλακτάκης ΙΔΑΧ
 • Τηλ: 2310996404
 • 1ο Υπόγειο ΤΑΤΜ

Επιστημονικοί Συνεργάτες

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ματθαίος Πέκκας Επιστημονικός συνεργάτης
 • Τηλ: 231099
 • ΤΑΤΜ

Ομότιμοι Καθηγητές

Διατελέσαντες Καθηγητές

 • Α. Δαμασκηνίδου-Γεωργιάδου
 • Κ. Κλαδάς†
 • Ι. Μανιάτης
 • Ι. Παρασχάκης†
 • Ε. Πάτμιος†
 • Δ. Ρόκος
 • M. Τσακίρη-Στρατή
 • Π. Τολίκας
 • Α. Τσιούμης†

Επίτιμοι Διδάκτορες

 • Fernando Sansò

Σ.Τ. 4/19.02.2008 απόφαση για την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον καθηγητή κ. Fernando Sansò, καθηγητή του Πολυτεχνείου του Μιλάνο.
20 Μαΐου 2008 Αναγόρευση στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.​

 • Reiner Rummel

Σ.Τ. 2/5.11.2013 απόφαση για την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον καθηγητή κ. Reiner Rummel, ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου του Μονάχου.
5 Μαρτίου 2014 Αναγόρευση στην Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

 • Ferjan Ormeling

Σ.Τ. 5/16.12.2014 απόφαση για την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον καθηγητή κ. Ferjan Ormeling, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης.
7 Μαΐου 2015 Αναγόρευση στην Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

 • Armin Gruen

Σ.Τ. 5/16.12.2014 απόφαση για την απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον καθηγητή κ. Armin Gruen, ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου ETH της Ζυρίχης.
21 Σεπτεμβρίου 2015 Αναγόρευση στην Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.